Čo je to CMS?

Vo svete internetu sa stretávame s rôznymi skratkami. Medzi ne patrí aj skratka CMS. Je tvorená slovami “content management system”,…